Gedrags- en huisregels en klachtenregeling

De overheid dringt erop aan dat sportverenigingen aan leden die werken met jeugd een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) vragen. Dit om een veilig klimaat op de vereniging te bevorderen. Voor mensen die in het onderwijs werken is een dergelijke verklaring al vele jaren verplicht. Voor sportverenigingen is dat nog niet het geval. Kaderleden van sportverenigingen die zijn aangesloten bij een landelijke sportbond, kunnen een VOG, binnen bepaalde voorwaarden, gratis aanvragen.

Het bestuur van Schaakgenootschap Amersfoort heeft besloten dat we ook binnen onze club gaan werken met een VOG. Niet omdat daar een directe aanleiding toe bestaat, maar om duidelijk te maken dat we ook binnen onze club een helder en veilig beleid nastreven, zeker wanneer dit de jeugd betreft. We hebben een document met gedrags- en huisregels opgesteld:

gedrags- en huisregels

Klachtenregeling

Schaakgenootschap Amersfoort is via de Stichts-Gooische Schaakbond (SGS) aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB).

De KNSB beschikt over een aantal klachtenregelingen. Als aangesloten vereniging conformeert Schaakgenootschap Amersfoort zich aan deze regelingen.

Wanneer een klacht betrekking heeft op seksuele intimidatie dan kan de klager zich wenden tot de vertrouwenscontactpersoon van de KNSB via een e-mail aan vertrouwenscontactpersoon@schaakbond.nl. Informatie over seksuele intimidatie in de sport en het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie (TSI) zoals dat wordt gehanteerd door het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR) vindt u via https://www.schaakbond.nl onder “KNSB” en “klachten”. De KNSB is als sportbond aangesloten bij het ISR.

Ieder lid van de schaakclub dat meent dat er ten opzichte van hem of haar sprake is van seksuele intimidatie kan hiervan bij de tuchtcommissie van het ISR aangifte doen (artikel 7.1 Tuchtreglement SI van het ISR). Aangifte kan ook worden gedaan door een wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarig lid. Zie verder https://www.isr.nl en “seksuele intimidatie”.